Sklep

Test Covid Sejoy

2,99zł za sztukę

Działaj efektywnie, zamawiaj zyskownie!
Składaj hurtowe zamówienia na info@bisaf.pl

Produkt przeznaczony do samokontroli.

Dostępność: Na stanie

Opis produktu

Test Covid Sejoy

Jest to szybki test przeznaczony do jakościowego wykrywania obecności antygenów SARS-CoV-2 in vitro w próbkach . Może służyć do szybkiej oceny statusu zakażenia w przypadkach podejrzenia COVID-19. 

Wysoka dokładność tego testu pozwala na niezawodne wyniki, które otrzymujemy już po 10 minutach!

Produkt przeznaczony do samokontroli.

Właściwości

 • materiał próbki: wymaz z nosa
 • bezbolesny pobór próbki badanej
 • dokładność: 99%
 • wysoka jakość produktu
 • szybki wynik już w 10 minut!
 • opakowanie pojedyncze
 • produkt przeznaczony do samokontroli

W opakowaniu znajduje się

 • kasetka testowa
 • sterylna wymazówka
 • probówka do ekstrakcji
 • podstawka do probówek
 • torebka na odpady medyczne
 • instrukcja obsługi

Sposób przeprowadzenia testu

Uwaga: aby wykonywane badanie było jak najbardziej rzetelne, test należy przechowywać w suchym miejscu i wykorzystać przed upływem terminu ważności. Zanim wykonasz test, upewnij się, że próbka, kasetka oraz bufor zostały doprowadzone do temperatury pokojowej (15-30°C) oraz dokładnie umyj i wysusz ręce. Nie zaleca się czyszczenia jamy nosowej przed badaniem, ponieważ może to wpłynąć na jego wynik.

 1. Wyjmij probówkę ekstrakcyjną i osłonę probówki ekstrakcyjnej, a następnie ostrożnie zdejmij folię aluminiową z probówki z buforem ekstrakcyjnym i umieść probówkę na podstawce.
 2. Uważnie wyciągnij sterylną wymazówkę do nosa z opakowania. Unikaj przy tym dotykania jej miękkiej końcówki.
 3. Delikatnie włóż wymazówkę do jednego nozdrza na głębokość 2-4 cm (1-2 cm u dzieci), aż poczujesz opór.*
 4. Używając średniego nacisku, pocieraj wymazówką powoli, okrężnymi ruchami, wokół wewnętrznej ścianki nozdrza – 5 razy w ciągu 7-10 sekund.
 5. Powtórz proces w prawym nozdrzu, za pomocą tej samej wymazówki.
 6. Włóż wymazówkę do probówki ekstrakcyjnej i zanurz jej całą końcówkę w odczynniku ekstrakcyjnym, a następnie obracaj ją, dociskając do dna probówki przez około 10 sekund.
 7. Wyjmij wymazówkę z probówki, wyciskając przy tym odczynnik ekstrakcyjny z końcówki wymazówki.
 8. Załóż osłonę probówki ekstrakcyjnej na probówkę.
 9. Umieść próbkę wymazu w probówce, następnie odłam wystającą część wymazówki i pozostaw jej dolną połowę w probówce.
 10. Zamknij pokrywkę probówki.
 11. Wyjmij kasetkę testową z opakowania i ułóż ją poziomo na płaskiej powierzchni.
 12. Dodaj po 2 krople roztworu do okienka testowego na kasetce testowej (jest on oznaczony literą “S”).**
 13. Odczytaj wynik po 10 minutach od umieszczenia próbki w okienku testowym. Wynik uzyskany po 30 minutach jest nieważny.

* Jeżeli wymazówka złamie się podczas pobierania próbki, należy powtórzyć czynność z użyciem nowej wymazówki. Zbyt głębokie lub nieostrożne  włożenie wymazówki, może powodować ból i krwawienie.

** Do okienka testowego można dodać tylko 2 krople roztworu obrabianej próbki! Dodanie zbyt dużej lub zbyt małej ilości roztworu może spowodować nieprawidłowe wyniki badania!