CRUSAR4PEOPLE & ACTIVE SENIOR

Stowarzyszenie Crusar4People, czyli organizacja naszej firmy matki Crusar, swoją działalność rozpoczęła w 2013 roku. Od początku istnienia stowarzyszenie obrało sobie za cel pomoc najbardziej potrzebującym osobom. Głównymi podopiecznymi naszej organizacji są seniorzy, dzieci objęte opieką placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także rodzin zastępczych oraz osoby z Niepełnosprawnościami.

Crusar4people realizuje obecnie swój największy projekt Active senior, który jest ściśle powiazany z BISAF.

Cele stowarzyszenia

  • Działalność charytatywna na rzecz osób starszych, wyrównywanie ich szans społecznych, zwiększanie aktywności seniorów w środowiskach lokalnych, co pozwala osiągnąć poprawę ich funkcjonowania.
  • Działalność charytatywna na rzecz najmłodszych poprzez wyrównywanie ich szans społecznych.
  • Propagowanie integracji międzypokoleniowej między seniorami a dziećmi.
  • Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz wyrównywanie ich szans społecznych.
  • Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym szerzenie wiedzy o zdrowiu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku wśród osób starszych oraz dzieci.
Wspieramy
osoby starsze, najmłodszych oraz niepełnosprawnych
Edukujemy
szerzymy wiedzę o zdrowiu i promujemy zdrowy styl życia
Pomagamy
osiągnąć poprawę funkcjonowania oraz wyrównanie szans społecznych

Czym jest Projekt Aktywny Senior ?

Active Senior

Człowiek aktywny jest włączony w życie, działania i czynności społeczne.

Dzięki funkcjonującemu od kilku lat Stowarzyszeniu Crusar4people, pomysłowości oraz zaangażowaniu osób w nim działających, udało nam się stworzyć przestrzeń, o której mowa wyżej. Nasi Kochani Seniorzy od jakiegoś czasu mają możliwość spotykać się, podczas organizowanych przez Stowarzyszenie, turnusów, które odbywały się w OW Rzeczka w otoczeniu przyrody i atrakcji Gór Sowich. Ich aktywności mógłby pozazdrościć nie jeden nastolatek. Każdy wyjazd przepełniony jest zajęciami aktywizującymi nie tylko pod względem fizycznym, ale także intelektualnym, zdrowotnym, społecznym. Dzięki codziennej gimnastyce i licznym spacerom okolicznymi szlakami i ścieżkami turystycznymi, wzmacniają swoją kondycję fizyczną, stawiają sobie kolejne cele i wyzwania, do których dążą małymi krokami. Są uczestnikami wycieczek edukacyjnych, zwiedzają obiekty, tj.

 

  • Zamek Grodno
  • Zamek Książ
  • kompleks Riese
  • Twierdza Srebrna Góra

Korzystają z wykładów i prelekcji rozwijających ich świadomość nt. zdrowia, korzystnych i niekorzystnych czynników wpływających na sprawność oraz funkcjonowanie fizyczne i psychiczne, np. wartości wynikające z odpowiedniego nawadniania organizmu bądź prawidłowej diety oraz suplementacji organizmu, bogatej w niezbędne minerały. Korzystają z dostępnej na miejscu sauny, która wzmacnia układ odpornościowy, pomaga w lepszej przemianie materii i działa detoksująco na organizm. W okresie wiosenno-letnim organizowane są wyjazdy na łowisko, gdzie Seniorzy mogą podziwiać piękno natury, nauczyć się wędkowania i spróbować wyłowioną przez siebie, uwędzoną rybę. A wieczorami, i w każdej wolnej chwili, cieszą się swoim towarzystwem przy wspólnych grach planszowych i karcianych, rozmowach o pasjach i zainteresowaniach, przy wykonywaniu prac manualno-plastycznych i wspólnym biesiadowaniu w rytm gitarowych dźwięków.

 

 

Project Active Senior to działalność dająca wiele radości i zdrowego ducha przede wszystkim uczestnikom, a także nam – podziwiającym wzrost aktywności naszych Seniorów.

 
 

Działalność stowarzyszenia

Stowarzyszenie upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie i ochronie życia wśród osób starszych (seniorów) oraz dzieci, a także propaguje i rozwija różnorodne formy aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

Nasza organizacja wychodzi naprzeciw potrzeb osób, które tego najbardziej potrzebują, wpływając tym samym na poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia.

Działalność Stowarzyszenia skupia uwagę na kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia zarówno seniorów jak i dzieci. Kreując różnego rodzaju zajęcia i działania z dziedzin wpływających na rozwój i poprawę kondycji psychofizycznej (arteterapia, zajęcia turystyczne, relaksacyjne, gimnastyczne, zajęcia z zakresu psychodietetyki, spotkania z osobami znaczącymi, tj. policjant, terapeuta zajęciowy, psycholog), stowarzyszenie pomaga przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu rodzin, w szczególności dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Działalność stowarzyszenia

Stowarzyszenie upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie i ochronie życia wśród osób starszych (seniorów) oraz dzieci, a także propaguje i rozwija różnorodne formy aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

Nasza organizacja wychodzi naprzeciw potrzeb osób, które tego najbardziej potrzebują, wpływając tym samym na poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia.

Działalność Stowarzyszenia skupia uwagę na kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia zarówno seniorów jak i dzieci. Kreując różnego rodzaju zajęcia i działania z dziedzin wpływających na rozwój i poprawę kondycji psychofizycznej (arteterapia, zajęcia turystyczne, relaksacyjne, gimnastyczne, zajęcia z zakresu psychodietetyki, spotkania z osobami znaczącymi, tj. policjant, terapeuta zajęciowy, psycholog), stowarzyszenie pomaga przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu rodzin, w szczególności dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych.