POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES DLA WITRYN WWW


Polityka prywatności obowiązująca w BISAF sp. z o.o. 
Korzystając z usług naszej Spółki powierzacie nam Państwo swoje dane osobowe. W ramach poszczególnych usług informacje te powierzacie także naszym Zaufanym partnerom, z którymi blisko i bezpośrednio współpracujemy.
Polityka prywatności definiuje jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu, kto jest ich Administratorem oraz jakie są Państwa prawa.
Dane osobowe
Przetwarzaniu podlegają dane, które przekazują Państwo BISAF sp. z o.o. (Administratorowi) w ramach korzystania z naszych usług. Są to dane niezbędne do tworzenia kont użytkowników – logowania tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa przedsiębiorstwa, którePaństwo reprezentują. Wszelkie formularze kontaktowe wiążą się z przetwarzaniem podanych danych. Przetwarzaniu podlegają także dane zbierane przez tzw. pliki cookies (pliki tekstowe/alfanumeryczne umieszczane na urządzeniach końcowych).
Przetwarzanie danych osobowych przez BISAF sp. z o.o. odbywa się zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
BISAF sp. z o.o. informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia roszczeń.
Kto jest administratorem danych?
Administratorem Państwa danych jest BISAF sp. z o.o., ul. Rdestowa 5, 54-530Wrocław, KRS 0000838986, REGON: 38595540, NIP: 8943153454 oraz Zaufani partnerzy odpowiednio.
Zaufani partnerzy:
Google LLC – dane przekazywane w celu realizacji usługi, w celach statystycznych i marketingowych (w tym do profilowania).
Facebook, Inc. – dane przekazywane w celach marketingowych (w tym do profilowania) i statystycznych.
LinkedIn – dane przekazywane w celach marketingowych (w tym do profilowania) i statystycznych.
CRUSAR sp. z o.o. sp. k. – dane przekazywane w celu realizacji usługi na linii BISAF sp. z o.o. – CRUSAR sp. z o.o. sp. k.
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz BISAF sp. z o.o. oraz przekazane organom uprawnionym przepisami prawa powszechnie obowiązującego do ich otrzymywania.
W zakresie przekazywania podmiotom zewnętrznym danych osobowych, Administrator zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, np. w zakresie aktualnej umowy powierzenia przetwarzania.
Cel przetwarzania danych osobowych
Celem przetwarzania danych jest realizowanie i udoskonalanie usług BISAF sp. z o.o., wykonanie umów zawieranych przez Spółkę, marketing zarówno własny, jak i zewnętrzny, również poprzez analizowanie i profilowanie (automatyzację).
Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane przetwarzane są gdy:
  1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
  5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorom.
  6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Dane osobowe przetwarzamy do zakończenia realizacji celu, dla którego są zbierane, do wycofania lub wygaśnięcia zgody przy braku innego umocowania w prawie do przetwarzania, do złożenia skutecznego sprzeciwu, do zmiany celu przetwarzania.
Przetwarzanie danych osobowych obowiązkowych jest wymagane dla realizacji celu przetwarzania. Przetwarzanie w celu marketingowym jest zawsze dobrowolne i wymaga Twojej jednoznacznej zgody.
Twoje prawa
BISAF sp. z o.o. informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych skontaktuj się z nami poprzez adres poczty elektronicznej: marcin.leszczewski@BISAF.pl [Inspektor ochrony danych].
Cookies
Cookies, czyli „ciasteczka” wykorzystywane są na portalach BISAF sp. z o.o. w celu zapamiętywania preferencji użytkowników – w tym dla autouzupełniania  formularzy, ale także w celach analitycznych i reklamowych. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP urządzenia końcowego, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane przez BISAF sp. z o.o. i Zaufanych partnerów.
Jakich plików „cookies” używamy?
Niezbędne do realizacji usług. Czyli takie, które są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
Funkcjonalne. Służą poprawie funkcjonalności strony internetowej. W tym statystyczne.
Sesyjne (sessioncookies) – kasowane po zamknięciu przeglądarki internetowej lub wylogowaniu.
Stałe (persistentcookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień.
Własne (first party cookies) – umieszczone na stronach przez BISAF sp. z o.o.
Zewnętrzne (third-party cookies) – umieszczane na stronach przez podmioty inne niż BISAF sp. z o.o. patrz: Zaufani partnerzy.
Każdy użytkownik może samodzielnie określać preferencje i zasady korzystania z ciasteczek (a nawet całkowicie wyłączyć ich obsługę, zapisywanie) w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
BISAF sp. z o.o. respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli i znaków towarowych.
Klauzula informacyjna na naszych witrynach www
“Strona korzysta z plików cookies w celu zbierania anonimowych statystyk. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Wyrażasz zgodę na użycie naszych cookies, jeżeli kontynuujesz używanie naszej witryny.”
Zgoda na przetwarzanie gromadzonych za pośrednictwem witryn www danych (pop-up)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BISAF sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rdestowa 5, 54-530 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji usług świadczonych przez Spółkę zgodnie z polityką prywatności i z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż w sprawie dotyczącej gromadzenia danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą  administratorem danych osobowych jest BISAF sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rdestowej 5, 54-530Wrocław.”