O nas

O nas

BISAF to projekt, który powstał dzięki umiejętnemu połączeniu dwóch sił: świadomości oraz znajomości potrzeb generowanych przez przemysł. Zmiany, jakie zaszły w związku z pandemią koronawirusa sprawiły, że z przedsiębiorstwa będącego jednym z liderów branży TSL wykształciła się spółka dedykowana walce z panującym zagrożeniem. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków pracy dla wszystkich, którzy w tej trudnej sytuacji muszą ją podejmować. Prewencja to podstawa. Doświadczenie, którym dysponujemy pozwala nam rzetelnie przygotować środki ochrony. W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu usługi i produkty, które zwiększą bezpieczeństwo w Waszych przedsiębiorstwach.

CRUSAR4PEOPLE

Dowiedz się jak pomagamy

Stowarzyszenie Crusar4People swoją działalność rozpoczęło w 2013 roku. Od początku istnienia Stowarzyszenie obrało sobie za cel pomoc najbardziej potrzebującym osobom. Głównymi podopiecznymi naszej organizacji są Seniorzy, dzieci objęte opieką placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także rodzin zastępczych oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

  • działalność charytatywną na rzecz osób starszych, wyrównywanie ich szans społecznych, zwiększanie aktywności seniorów w środowiskach lokalnych, co pozwala osiągnąć poprawę ich funkcjonowania;
  • działalność charytatywną na rzecz najmłodszych poprzez wyrównywanie ich szans społecznych;
  • propagowanie integracji międzypokoleniowej między seniorami a dziećmi;
  • działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz wyrównywanie ich szans społecznych;
  • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym szerzenie wiedzy o zdrowiu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku wśród osób starszych oraz dzieci;

Działalność stowarzyszenia

Stowarzyszenie upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie i ochronie życia wśród osób starszych (seniorów) oraz dzieci, a także propaguje i rozwija różnorodne formy aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.
Nasza organizacja wychodzi naprzeciw potrzeb osób, które tego najbardziej potrzebują, wpływając tym samym na poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia. Działalność Stowarzyszenia skupia uwagę na kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia zarówno seniorów jak i dzieci. Kreując różnego rodzaju zajęcia i działania z dziedzin wpływających na rozwój i poprawę kondycji psychofizycznej (arteterapia, zajęcia turystyczne, relaksacyjne, gimnastyczne, zajęcia z zakresu psychodietetyki, spotkania z osobami znaczącymi, tj. policjant, terapeuta zajęciowy, psycholog), stowarzyszenie pomaga przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu rodzin, w szczególności dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych.
Działalność naszego Stowarzyszenia opieramy na słowach Alberta Schweitzera: „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli”, zupełnie tak samo jest z dobrem. Dając dobro możemy być pewni, że wróci do nas ze zdwojoną mocą. Nie ma większej potęgi od czynienia dobra. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć na rzecz drugiego człowieka <3

Dowiedz się więcej o naszym stowarzyszeniu